İMAR DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ BİTMEK BİLMİYOR!

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ BİTMEK BİLMİYOR!

Mersin’de yıllardır en çok tartışılan konu olan plansız yapılaşma ve imar sorunu sürürken, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sürekli imar değişikliği talepleri gelmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısının birinci oturumu Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı.
İdareden gelen 27 konu ile komisyonlardan gelen 6 konunun görüşüldüğü ve 2 ek maddenin görüşüldüğü toplantıya; Akdeniz Kaymakamı ve belediyeye kayyum olarak atanan Muhittin Pamuk ile Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ve bazı meclis üyeleri katılmadılar.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 1/100 BİNLİK PLANDA DEĞİŞİKLİK TALEBİ
Toplantıda ilk olarak idareden gelen konular görüşüldü. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 122588 sayılı yazısı ile; Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi’nde yapımı planlanan “Deniziçi Boru Hattı, Dolfen ve Platform amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı” için kurum görüşü talebi ile ilgili teklif; İmar, Bayındırlık, Çevre Sağlık ve Temizlik Komisyonları’na havale edildi.
Ayrıca Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile belediye meclisinin geçen yıl onayladığı 1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda değişiklik yapılması ile ilgili teklifi; İmar, Bayındırlık, Çevre Sağlık ve Ulaşım Komisyonları’na havale edildi

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ BİTMİYOR
Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli ve 74 sayılı kararı ile; Karaduvar Mahallesi, 10849 ada, 1 Nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklif; İmar, Bayındırlık, Çevre Sağlık ve Ulaşım Komisyonları’na havale edildi.
Yine Akdeniz İlçesi, Tekke Mahallesi, 6746 ada, 5 Nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklif; İmar, Bayındırlık, Çevre Sağlık ve Temizlik Komisyonları’na havale edildi.
Silifke Belediye Meclisi’nin 2 Temmuz tarihli kararı ile; Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 229 ada, 110 ve 220 Nolu parselleri kapsayan alanlarda “Özel Eğitim Tesis Alanı” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklif; İmar, Bayındırlık, Çevre Sağlık ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları’na havale edildi
Anamur İlçesi, Kalınören Mahallesi, 671 Nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili teklif; İmar, Bayındırlık, Çevre Sağlık ve Ulaşım Komisyonları’na havale edildi.
Yenişehir Belediye Meclisi’nin 2 Temmuz tarihli kararı ile; Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18-L-1, 18-L-4 pafta, 9857 ada, 2 Nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklif Çevre Sağlık ve Eğitim, Kültür Komisyonlarına havale edildi.
Silifke Belediye Meclisi’nin Temmuz ayında aldığı karar ile; Silifke İlçesi, Atik Mahallesi, 670 ada, 3, 4, 5 ve 6 Nolu parselleri kapsayan alanlarda koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklif; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edildi.
Mülkiyeti belediyeye Gülnar İlçesi, Taşoluk Mahallesi’nde bulunan ve kiracılık hakkı Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’ye verilen soğuk hava deposunun kira süresi 18 Eylül tarihinde sona ereceğinden, en son kira bedelinden sözleşmede belirtilen ÜFE oranında artış yapılarak, kira süresinin 7 yıl uzatılması ile ilgili teklif; Plan Bütçe, Tarım Hayvancılık, Şirket Hesaplarını İnceleme Komisyonlarına havale edildi.
Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 211 ada, 1 Nolu parselde yer alan eski belediye hizmet binası içerisindeki Erdemli Halk Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsisli olan 1 adet odanın tahsis hakkının iptal edilmesi ile ilgili teklif; Plan Bütçe, Eğitim Kültür, Gençlik, Spor, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonları’na havale edildi.
Silifke İlçesi, Susanoğlu Mahallesi, Sancıbucağı Mevkiinde bulunan 3 milyon 800 bin metrekare yüzölçümlü 69 Nolu parselin, Mersin Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığı’nın 11 Kasım 2017 tarihli kararıyla belediyeye devredilmiş olduğundan, söz konusu parselin işletme hakkı devredilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’nin belediyeye ödeyeceği yıllık işletme hakkının belirlenmesi ile ilgili teklif; Plan Bütçe, Şirket Hesaplarını İnceleme, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonlarına havale edildi
Mut Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 43 sayılı kararı ile; Mut İlçesi, Selamlı Mahallesi, 438 Nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklif; İmar Bayındırlık, Çevre Sağlık, Tarım Hayvancılık Komisyonları’na havale edildi.
Akdeniz Belediye Meclisi’nin 5 Temmuz 2018 tarihli ve 77 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Adanalıoğlu Mahallesi, 199 ada, 13 Nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklif; İmar Bayındırlık, Çevre Sağlık, Temizlik Komisyonları’na havale edildi.
Mut Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 44 sayılı kararı ile; Mut İlçesi, Selamlı Mahallesi’ndeki 439 Nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklif; İmar Bayındırlık, Çevre Sağlık, Tarım Hayvancılık Komisyonlarına havale edildi.
Akdeniz Belediye Meclisi’nin 05.07.2018 tarihli ve 78 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Tekke Mahallesi, 9628 ada, 1 Nolu parsel ve Yaka Mahallesi, 9714 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklif; İmar Bayındırlık, Çevre Sağlık ve Ulaşım Komisyonlarına havale edildi.
Akdeniz Belediye Meclisi’nin 05.07.2018 tarihli ve 76 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Adanalıoğlu Mahallesi, 233 ada, 4 No.lu parselin doğusunda bulunan Park Alanı içerisinde ve 200 ada, 6 Nolu parsel içerisinde 2 adet Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklif; İmar Bayındırlık, Çevre Sağlık ve Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonlarına havale edildi.
Mezitli Belediye Meclisi’nin 08.06.2018 tarihli ve 102 sayılı kararı ile Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 20 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklif, İmar Bayındırlık, Çevre Sağlık, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havale edildi.
Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, 1553 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili teklif; İmar Bayındırlık, Çevre Sağlık, Tarım Hayvancılık Komisyonlarına havale edildi.

GÖKSU’YA 4. KÖPRÜ GELİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nden, Mersin İli, Silifke İlçesi, Camikebir ve Gazi Mahallelerini birbirine bağlamak amacı ile Göksu Nehri üzerinde 4. Köprüye ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi için kurum görüşü talep etmesi ile ilgili teklif; İmar Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ve Ulaşım Komisyonlarına havale edildi.

MESKİ’YE BÜTÇE YETMİYOR
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.nin (MESKA Personel A.Ş.) 200 bin TL olan sermayesinin şirket ihtiyaçlarını karşılamaması nedeni ile şirket sermayesine 4 milyon 800 bin TL aktarılarak 5 milyon TL’ye yükseltilmesi ile ilgili teklif; Plan Bütçe, Şirket Hesaplarını İnceleme Komisyonlarına havale edildi.
Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli ve 76 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 1 adet trafo alanının yer değiştirmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklif; İmar Bayındırlık, Çevre Sağlık, Engelliler komisyonlarına havale edildi.
Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli ve 75 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çandır Mahallesi, 117-118-119 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklif; İmar Bayındırlık, Çevre Sağlık, Temizlik komisyonlarına havale edildi.
Moldova Cumhuriyeti Gagauzıya Komrat Belediye Başkanından alınan 16 Temmuz 2018 tarihli ve 02/1-10-2066 sayılı davet mektubunda; başkent Komrat’ın 229. Kurtuluşunun anısına 17-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak olan aktivitelere belediyeyi temsilen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Tolga Arslan ve Tercüman Kadir Söylemez’in yol süreleri göz önünde bulundurularak 16-20 Ağustos 2018 tarihleri arasında Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli sayılmaları ve gerekli bütün harcamaların 2018 Mali Yılı ilgili bütçe kaleminden karşılanması ile ilgili teklif oy birliği ile kabul edildi.
Toroslar İlçe Müftülüğü’nün 25/05/2018 tarih ve 443 sayılı yazısı ile; Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 1660 ada, 29 parsel No.lu 112,00 metrekare yüzölçümlü bina ve arsası vasıflı taşınmazın üzerinde yer alan lojmanının yine lojman olarak kullanılmak üzere, Toroslar Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına 5 (beş) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklif; Plan Bütçe, Eğitim Kültür, Gençlik Sosyal İşler Komisyonlarına havale edildi.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak, Sayıştay Başkanlığı görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenen “Mersin Büyükşehir Belediyesi Nakdi ve Ayni Ödül ile Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Yapılacak Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili teklif; Plan bütçe, Amatöre Spora Destek ve Etkinlikler Tanıtım Komisyonlarına havale edildi.

KOMİSYON KARARLARI GENELDE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ
Meclis; komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi ime devam etti. Bu kapsamda Tarsus İlçesi, Deliminnet Mahallesi, 1960 Nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi; İmar ve Bayındırlık, Engelliler ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun kararı oy birliği ile kabul edildi.
Mut Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarihli ve 63 sayılı kararı ile onaylanan; Mut İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 947 ada, 8 ve 10 Nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklif; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun idareye iade kararı Meclis tarafından oy birliği ile kabul etti.
Mut İlçesi, Yazalanı Mahallesi, 413 ada, 132 Nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklif; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Engelliler Komisyonu’nun kararı ile meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi.
Mut ilçesi, Deveci Mahallesi, 164 ada, 1 No.lu parselin kuzeydoğusunda bulunan Park Alanı içerisinde ve 163 ada, 139 No.lu parselin kuzeyinde bulunan Park Alanı sınırları içerisinde trafo alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu’nun kabul kararı Meclis’te oy birliği ile kabul edildi.
Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 171 ada, 1 Nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Ulaşım Komisyonu’nun, itirazın reddine Meclis tarafından oy çokluğu ile karar verildi.
Yenişehir İlçesi, Değirmençay Mahallesi, 399 ada, 8 No.lu parselde kayıtlı eski Değirmençay Belediye Hizmet Binası altında yer alan 281,00 m² yüz ölçümlü kargir dükkan ve arsası vasfında taşınmazın 20 bin metrekarelik bir odasının, geçici olarak Değirmençay Jandarma Karakol Komutanlığı kuruluncaya kadar Asayiş Hizmet Noktası amaçlı kullanılmak üzere Yenişehir Kaymakamlığı (İlçe Jandarma Komutanlığı) adına tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporu doğrultusunda kabulü Meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

defne fidanı, mut otel Alıç fidanı Bodur zeytin fidanı Miracle tohum zeytinyağı satışı